Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Niniejszy dokument zwany Polityką prywatności określa prawa i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach serwisu internetowego: www.nianiaidom.pl (dalej Serwis).

 

Podstawowe prawa i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zawiera rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności zastosowanie ma więc RODO.

 

Korzystając z serwisu www.nianiaidom.pl możesz przekazać nam swoje dane osobowe np. podczas rejestracji konta. W takim przypadku będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

 

2. Administrator danych: 

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z  Serwisu jest NANTE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybnej, adres: ul. Źródlana 9, Rybna 32-061 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, pod numerem KRS: 0001003300, NIP: 9442279587, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000 złotych e-mail: biuro@nante.pl, tel. 501501555 

 

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:  

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora (Nas) polegających na dostępie do Serwisu oraz jego poszczególnych funkcjonalności co szerzej wyjaśniamy poniżej.

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

1. w celu zapewnienia korzystania z Serwisu, świadczenia usług drogą elektroniczną określonych w Regulaminie Serwisu, sprawnego działania procesu reklamacji, zapewnienia kontaktu z Biurem Obsługi Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. w celu wysyłania informacji handlowej lub marketingu bezpośredniego za pomocą poczty elektronicznej na podstawie Twojej zgody – w przypadku jej wyrażenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3. w celu realizacji obowiązków podatkowych i księgowych – przetwarzanie danych osobowych we wskazanym przypadku jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

4. w celach analitycznych np. doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych produktów co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

5. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

7. w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

8. w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

4. Kategorie Danych osobowych:

Zakres przetwarzanych danych osobowych różni się w zależności od celu przetwarzania danych oraz sposobu korzystania z Serwisu.

W celu utworzenia Konta w Serwisie jak i świadczenia usług drogą elektroniczną przetwarzamy podstawowe dane identyfikacyjne tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego jak również informacje o wieku, doświadczeniu, prawie jazdy, nałogach, miejscowości w której świadczone są usługi, wizerunku w sytuacji publikacji Pani/Pana zdjęcia.

 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Konata w Serwisie, a po jego zamknięciu:

a) do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu;

b) przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług przetwarzamy do czasu aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, b) cofniesz zgodę, jeżeli przetwarzaliśmy te dane na podstawie udzielonej zgody, c) sami ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.

 

6. Prawa związane z ochroną danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa:

1) prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych;

3) prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali  te dane, możesz zażądać abyśmy je usunęli;

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych;

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

W przypadku skorzystania z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

6) prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

7) prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, które posiadamy na podstawie umowy lub zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważsz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

9) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres email: [ ]

 

7. Konsekwencje niepodania danych osobowych:  

Zakładając konto możesz zostać poproszony do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail i hasło. Możesz utworzyć konto, które zawierać będzie dane określone w pkt 5 niniejszej Polityki.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością świadczenia usług.  

 

8. Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być przekazane naszym podwykonawcom oraz partnerom handlowym, czyli podmiotom z których korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych, są to w szczególności firmy księgowe, kancelarie prawne, firmy informatyczne, agencje marketingowe, partnerzy świadczący usługi techniczne.

 

9. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.

 

11. Reklama behawioralna i pliki cookies

Serwis korzysta z kodów remarketingowych zewnętrznych podmiotów. Kody te używane są do pobierania danych zawartych w Plikach cookies i przekazywania ich podmiotom trzecim, w celu wyświetlania przez nich użytkownikom spersonalizowanej i dopasowanej do ich preferencji reklamy. Przekazywane dane mogą zawierać dane geolokacyjne (na podstawie adresu IP). Korzystając z Serwisu wyrażasz zgodę  na przekazywanie danych we wskazany wyżej sposób.

Możesz w każdym czasie zrezygnować ze zbierania przez zewnętrzne podmioty, poprzez kody remarketingowe informacji zawartych w Plikach cookies, a tym samym zrezygnować z wyświetlania spersonalizowanej i dopasowanej do ich preferencji reklamy za pomocą zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

W każdej chwili istnieje możliwość usunięcia plików cookies zapisanych w pamięci komputera lub telefonu za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych (domyślnych) akceptują tworzenie plików cookies na Twoim urządzeniu. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, telefonach komórkowych, tabletach jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Usunięcie lub zablokowanie możliwości tworzenia plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu

 

W celu dowiedzenia się więcej o plikach cookies prosimy zapoznać się z Regulaminem wykorzystywania plików cookies.

 

12. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w Polityce Prywatności. Obowiązuje cię aktualna „Polityka Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności Administrator będzie informować na stronach Serwisu lub w inny dostępny dla Użytkownika sposób.

 

13. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, prosimy o kontakt na adres e-mail biuro@nianiaidom.pl.